Wzmianki prawne

Redaktor Witryny

GRUPA ASMODEE, francuska spółka Société par actions simplifiée à associé unique o kapitale zakładowym 60 444 400 euro, z siedzibą pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw i Spółek w Wersalu pod numerem 399 899 806, należycie reprezentowana przez:

(a) FINANCIERE AMUSE TOPCO, jako Dyrektor Generalny, reprezentowana przez Stéphane CARVILLE w roli stałego przedstawiciela

Kontakt: contact@unboxnow.com

Dyrektor ds. publikacji: Stéphane CARVILLE

Gospodarz Witryny

Witryna unboxnow.pl jest obsługiwana przez Amazon Web Services:

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226.