Wzmianki prawne

Redaktor Witryny

GRUPA ASMODEE, francuska spółka Société par actions simplifiée à associé unique o kapitale zakładowym 60 444 400 euro, z siedzibą pod adresem 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw i Spółek w Wersalu pod numerem 399 899 806, należycie reprezentowana przez:

(a) FINANCIERE AMUSE TOPCO, jako Dyrektor Generalny, reprezentowana przez Stéphane CARVILLE w roli stałego przedstawiciela

Kontakt: contact@unboxnow.com

Dyrektor ds. publikacji: Stéphane CARVILLE

Gospodarz Witryny

NXT Initiative, francuska spółka Société par actions simplifiée o kapitale zakładowym 2000 EUR, z siedzibą pod adresem 38 rue Dunois, 75013 w Paryżu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw i Spółek w Wersalu pod numerem 818 451 114, należycie reprezentowana przez:
Kontakt: support@nextmap.io
wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR17818451114